لزوم تجديد نظر در آموزش فني و حرفه اي و كاردانش

نوشته:ابوالقاسم مستقيمي

متأسفانه ديدگاه حاكم بر برنامه ريزان آموزشي كشور ديدگاه رجحان  تحصسلات نظري بر فني و حرفه اي و كاردانش است هر چند كه در صحبت هايشان اين اولويت را به شاخه فني و حرفه اي و كاردانش مي دهند ولي عملاً برنامه هايشان ، گفته هايشان را نقص مي كند.

شاهد مثال اينكه اخيراً دوره پيش دانشگاهي منحل اعلام مي شود و تحصيلات متوسطه در شاخه نظري از 3 سال به 4 سال افزايش مي يابد اما تحصيلات متوسطه در شاخه هاي فني و حرفه اي و كاردانش همان 3 سال باقي مي ماند يعني عملا آموزش در شاخه نظري بيشتر و عميق تر است و ديپلم هاي نظري اصطلاحاً با سواد تر از ديپلم هاي فني و كاردانش هستند .

مقايسه آموزشهاي فني و حرفه اي در نظام قديم و جديد آموزشي

در نظام قديم، آموزش متوسطه تحصيلات متوسطه 4 ساله بود و اين دوره در هنرستان و مدارس نظري يكسان بود يعني هر دو دسته از دانش‌آموزان بعد از سوم راهنمايي انتخاب رشته نموده و براي سال اول دبيرستان با رشته معين، وارد دبيرستان يا هنرستان مي شدند و هر دو دسته طي 4 سال، آموزشهاي عمومي و تخصصي مي گرفتند و بعد از 4سال به گرفتن ديپلم نائل مي شدند هر دو دسته دانش‌آموزان اگر طي اين 4 سال پي مي بردند كه اشتباه، انتخاب رشته نموده‌اند حق تغيير رشته داشتند و مي توانستند به رشته مورد علاقه اشان، مطابق مقررات، تغيير رشته دهند .

ديپلم هر دو دسته ارزش يكساني ،هم از نظر استخدام و هم از نظر ادامه تحصيل در دانشكاه داشت . چه بسا دانش‌آموزاني كه در دوره راهنمايي از نظر درسي، عملكرد ضعيفي داشتند و به اجبار تحصيل در هنرستان را انتخاب مي كردند اما بعداز به بلوغ رسيدن و تحولاتي كه در آنها پديدار مي شد فعال شده و استعدادهايشان شكوفا مي گرديد و در نتيجه در تحصيلات متوسطه و بعداً عالي عملكرد موفقيّت آميزي داشتند. دانش آموزان هنرستاني اجازه داشتند در كنكور دانشگاه شركت كنند و حتي در دانشگاه تغيير رشته دهند . عملاً مشاهده مي‌شود بسياري از دانش‌آموزان در دوره متوسطه به علت عدم شناخت صحيح از خود واز محيط اشتباه انتخاب رشته مي نمايند و وقتي بزرگتر مي شوند بهتر قادر به تصميم گيري هستند . بسياري از جوانان ما بعد از ديپلم موفق به انتخاب رشته مورد علاقه اشان مي شوند . و نظام قديم متوسطه اين فرصت را در اختيار جوانان قرار داده بود . در صورتيكه در نظام جديد اين فرصت از دانش‌آموزان فني وحرفه اي و كاردانش سلب شده ودانش آموز در آموزشكده هاي فني و حرفه اي، به اجبار بايد در همان رشته هنرستاني ادامه تحصيل دهد ، و واقعاًدست آنها بسته است .

ممكن است گفته شود كه دانش‌آموزان نظام جديد حق دارند بعد از گرفتن ديپلم وارد دوره پيش دانشگاهي شده و با گرفتن مدرك پيش دانشگاهي  در كنكور سراسري شركت كرده و تغيير رشته دهند . در پاسخ بايد گفت كه اولاٌتغيير رشته در دوره پيشدانشگاهي براي داننش‌آموزان فني و كاردانش بسيار مشكل است و اكثراً در رشته هاي تجربي و رياضي نا موفق هستند مگر آنكه به دوره هاي بزرگسالان وارد شوند زيرا در اين دوره قبول شدن در امتحان تغيير رشته وجود ندارد و دانش‌آموز چون مخارج تحصيل خود را مي‌پردازد مي تواند بدون امتحان تغيير رشته وارد دوره پيش دانشگاهي شود امّا با توّجه به اينكه معلومات پيش نياز را ندارد در اين دوره موفّق نيست.

ثانياً با منحل شدن دوره پيش دانشگاهي هنوز در مورد تغيير رشته ديپلم هاي فني و حرفه اي و كاردانش آيين نامه معتبر ابلاغ نشده است. و به فرض آنكه قوانين تغيير رشته پيش دانشگاهي معتبر باشد مشكلات قبلي سر جاي خودش باقي مي ماند .

با توّجه به اينكه در نظام جديد، سال اول متوسطه، عمومي است و در هنرستانها عملاً دانش‌آموزان فقط 2 سال آموزش تخصصي مي بينند لذا از نظر كار آمدي ديپلم هاي فني و كاردانش نظام جديد با ديپلم هاي نظام قديم قابل قياس نيستند زيرا در نظام قديم هنرستاني ها 4 سال آموزش تخصصي ميديدند در حاليكه در نظام جديد ديپلم هاي هنرستاني فقط 2 سال آموزش تخصصي مي بينند .

پيشنهاد تجديد نظر در آموزش هاي فني و حرفه اي

از برنامه ريزان اين انتظار مي رود كه در برنامه ريزي آموزشي ابتدا تغييرات و تحوّلات را از شاخه هاي فني وحرفه اي شروع كرده و نقايص اين رشته ها را برطرف سازند و براي اين كار از متخصصين اين حوزه استفاده نمايند و بعدا به ساير رشته ها توّجه نمايند. آنها بايد بدانند كه نيمي از دانش آموزان پسر ما به هنرستانها، خصوصاً فني وارد مي شوند و دانشگاههاي ما ،حق مسلم اين گروه بزرگ دانش‌آموزان هم هست.و اگر جز اين شود استقبال از اين رشته ها هر روز كمتر شده و فقط دانش‌آموزان ناچار، به اين رشته ها خواهند آمد كه در نتيجه، نتيجه مورد انتظار هم بدست نخواهد آمد. به نظر من بهتر است آموزش متوسطه در هنرستانها 4 ساله شده و ديپلم هنرستانها بعد از 12 سال تحصيل صادر شود و دانش‌آموزان هنرستاني هم حق شركت در كنكور سراسري مطابق ساير رشته ها را داشته باشند.نوشته شده در بیست و نهم مهر ۱۳۹۰ توسط ابوالقاسم مستقيمي
تمامی حقوق این وبلاگ محفوظ است | طراحی : پیچک
قالب وبلاگ