راه مشاور
 
مشاوره تحصیلی و روانی - مسائل تعلیم و تربیت - ادبیات مشاوره ای و تربیتی

روزهاي بعد از روز مادر

و اگر مادرتان فوت كرده براي آمرزش او روزي يكبار سوره فاتحه و اخلاص را قرائت كنيد


نوشته شده در تاريخ چهاردهم اردیبهشت ۱۳۹۲ توسط ابوالقاسم مستقيمي
                                                     عبادت 

در مدرسه سالم دانش‌آموزان براي شناخت خداوند و نزديك شدن به او در نماز جماعت شركت مي كنند.

در مدرسه سالم معلمان و دبيران و كاركنان مدرسه براي نزديكي به خدا و الگو شدن در نزد دانش‌آموزان در نماز جماعت شركت مي كنند.

در مدرسه سالم مربيان پرورشي و معاونين و مديريت مدرسه براي نزديكي به خدا و سر وسامان دادن به اجراي نماز در نماز جماعت شركت مي كنند.

در مدرسه سالم روحاني مدرسه براي آموزش مسائل ديني و قرب الهي در نماز جماعت شركت مي كند. 

اما ....... 

 در مدرسه ناسالم دانش‌آموزان براي گرفتن نمره انضباط در نماز جماعت شركت مي كنند.

در مدرسه ناسالم معلمان و دبيران و كاركنان مدرسه براي گرفتن نمره ارزشيابي در نماز جماعت شركت مي كنند.

در مدرسه ناسالم مربيان پرورشي ،معاونين ومديريت مدرسه براي ارسال گزارشات تصويري به اداره و گرفتن نمره ارزشيابي در نماز جماعت شركت مي كنند .

در مدرسه ناسالم روحاني مدرسه براي دريافت حق الزحمه نماز خواندن در نماز جماعت شركت مي كند.نوشته شده در تاريخ هفدهم فروردین ۱۳۸۹ توسط ابوالقاسم مستقيمي
مدرسه شاداب
 
در يك مدرسه سالم برنامه هايي براي شادي و شادابي دانش آموزان تدارك ديده شده است "زيراپژوهش ها نشان مي دهد كه كودكان شاد و سالم در يك جامعه موفق تر بوده و شهروندان خوبي خواهند بود ." 1 

در يك مدرسه نا سالم برنامه اي براي شادي و شادابي دانش‌‌آموزان وجود ندارد و مقررات و انضباط سخت اجرا مي شود .

1-حسين صائمي. ضرورت پرورش هوش هيجاني . مجله پيوند .شماره 364.ص23

نوشته شده در تاريخ سوم اسفند ۱۳۸۸ توسط ابوالقاسم مستقيمي
تجارب تربيتي 

در مدرسه سالم معلم ها از همديگر مي آموزند و بيشتر بحث و گفتگوي آنان حول محور اثر بخشي آموزش است. 

در مدرسه نا سالم معلم ها از بيان تجربيات خود هراس دارند كه مبادا مورد تمسخر همكاران قرار گيرند. 

                                                                      نوشته : دكتر غلامحسين عدالتي

نوشته شده در تاريخ یکم اسفند ۱۳۸۸ توسط ابوالقاسم مستقيمي
ارزشیابی

در مدرسه سالم ارزیابی و ارزشیابی یعنی بازخورد برای اصلاح و بهبود فرآیندها. 

در مدرسه ناسالم ارزشیابی یعنی رتبه بندی برای کوبیدن شخصیت ها. 

                                                                           دکتر غلام حسین عدالتی

نوشته شده در تاريخ بیست و ششم بهمن ۱۳۸۸ توسط ابوالقاسم مستقيمي